Ogłoszenia – 3 Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020r.

3 Niedziela Wielkiego Postu

15.03.2020r.

Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

Dziś nie ma zbiórki na rzecz podopiecznych Caritasu oraz spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że:
a) w kościele podczas Mszy Świętej i nabożeństw może być najwyżej 50 osób,
b) proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przez naszego ordynariusza Kazimierza kard. Nycza i korzystanie z transmisji:

RESKRYPT Nr 457/Abp/2020

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 13 marca 2020 r.

c) po każdej Eucharystii śpiewane będą suplikacje,
d) nasz kościół będzie codziennie otwarty w godz. od 8 do 20, w celu umożliwienia indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu,
e) każdego dnia przed Mszami i od godz. 19 do 20 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź będzie miała miejsce w konfesjonale przy obrazie Jezusa Miłosiernego),
f) odwołuję wszystkie spotkania grup parafialnych i związane z przygotowaniem do sakramentów,
g) zgodnie z prośbą arcybpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski każdego dnia będę sam, bez Waszego udziału, o godz. 20.30 odmawiał różaniec w intencji naszych parafian podlegających kwarantannie domowej, a także osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a ponadto o pokój serc i łaskę nawrócenia. Was zaś proszę, abyście w tym samym czasie w swoich domach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze mną,
h) Nabożeństwa pasyjne będą sprawowane bez zmian,
i) kancelaria parafialna i zakrystia są nieczynne. W wyjątkowych sytuacjach proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny na plebanii. Do odwołania proszę nie przychodzić, aby zamówić intencję mszalną.