Ogłoszenia – 4 Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020r.

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii przypominam, że:

 • a) w kościele podczas Mszy Świętej i nabożeństw może być najwyżej 50 osób,

 • b) proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przez naszego ordynariusza Kazimierza kard. Nycza i oglądanie transmisji,

 • c) po każdej Eucharystii śpiewane są suplikacje,

 • d) nasz kościół jest codziennie otwarty w godz. od 8 do 20, w celu umożliwienia indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu,

 • e) każdego dnia przed Mszami i od godz. 19 do 20 można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź ma miejsce w konfesjonale przy obrazie Jezusa Miłosiernego),

 • f) odwołuję wszystkie spotkania grup parafialnych i związane z przygotowaniem do sakramentów,

 • g) zgodnie z prośbą arcybpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski każdego dnia będę w kościele sam, bez Waszego udziału, o godz. 20.30 odmawiał różaniec w intencji naszych parafian podlegających kwarantannie domowej, a także osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a ponadto o pokój serc i łaskę nawrócenia. Was zaś proszę, abyście w tym samym czasie w swoich domach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze mną,

 • h) Nabożeństwa pasyjne będą sprawowane bez zmian,

 • i) kancelaria parafialna i zakrystia są nieczynne. W wyjątkowych sytuacjach proszę o kontakt osobisty na plebanii.

 • Jutro na początku Mszy Świętej o godz. 17 nabożeństwo do św. o. Pio, z racji 23 dnia miesiąca.

 • W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza Święta o godz. 17. W jej trakcie będzie można dokonać duchowej adopcji dziecka poczętego.

 • Dekret Penitencjarii Apostolskiej

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens