Świece Caritas

Pomimo, że Caritas archidiecezji warszawskiej nie rozprowadza świec to, dzięki pomocy i ofiarności jednego z parafian, od dziś Caritas naszej parafii znów sprzedaje świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Można je nabywać w kościele (przy bocznym ołtarzu) lub w kancelarii w godzinach urzędowania.