Modlitwa w intencji misji parafialnych

        Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty posłałeś na świat Twojego Syna jako naszego Zbawiciela i obdarzyłeś nas Duchem Świętym.

        Obudź w naszych sercach pragnienie głębszego poznania Ciebie i Twojej ojcowskiej miłości. Daj nam wszystkim szczerą tęsknotę za życiem w przyjaźni z Tobą. Udziel każdemu z nas i całej naszej parafii łaski dobrego przygotowania do misji świętych.

        Porusz serca ludzie oziębłych, wątpiącym wlewaj nadzieję, przyprowadź do sakramentu pokuty zagubionych i zniewolonych grzechem, zaś nasze serca rozpalaj na nowo gorącą wiarą, abyśmy wszyscy weszli na drogę nawrócenia i życia w zjednoczeniu z Tobą, Bogiem jedynym, żywym i prawdziwym.

        Posyłaj nam moc Ducha Świętego na każdy dzień, aby otwierał nasze serca tak, jak otworzył dziewicze łono Maryi, byśmy potrafili przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Pana i Króla, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.