Bierzmowanie

Spotkania kandydatów do bierzmowania, z założenia, odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17.00.

Terminy spotkań: 1 października, 5 listopada, 3 grudnia.

Kandydaci, którzy byli ochrzczeni poza naszą parafią muszą dostarczyć odpis aktu chrztu świętego.