Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedziele (z wyjątkiem niedziel: pierwszej w miesiącu,  rekolekcji, Niedzieli Palmowej i Niedzieli Świętej Rodziny) oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy Świętej o godz. 11.00. W lipcu i sierpniu możliwe jest udzielanie chrztu świętego podczas Mszy Świętej o godz. 12.30.

Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy zgłosić się (wystarczy jedno z rodziców) do kancelarii nie wcześniej niż trzy tygodnie przed chrztem (nie ma konieczności wcześniejszego rezerwowania terminu, ponieważ chrzczonych jest tyle dzieci, ile jest zgłoszonych) i przynieść następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu);

  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (nie mylić z aktem małżeństwa z USC), jeśli ślub był zawierany poza naszą parafią (do wglądu). W każdej innej sytuacji w celu spisania aktu chrztu dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców.

    • Jeśli zawierany był sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi tzw. „ślub konkordatowy” wystarczy przynieść (do wglądu) wręczony przy okazji ślubu dokument cywilno-kościelny o zawarciu sakramentu małżeństwa;

  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania (nie zameldowania!); w wyjątkowych sytuacjach może być tylko chrzestny lub chrzestna (nie ma możliwości, by chrzestnymi byli dwaj mężczyźni lub dwie kobiety).

  • Jeśli chrzestni są spoza naszej parafii, to w dniu chrztu przedstawiają oryginał zaświadczenia z parafii zamieszkania (nie zameldowania!), że mogą pełnić tę funkcję (nie wystarczy zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania!).  Kopię tego zaświadczenia (zdjęcie w telefonie, skan lub kserokopia dokumentu) okazuje zgłaszający rodzic w dniu spisania aktu chrztu. Ponadto, jeśli rodzice chrzestni mieszkają daleko i utrudnione byłoby przekazanie im kartek do spowiedzi przez rodziców, to chrzestni biorę ją również ze swojej parafii zamieszkania i oddają podpisaną przez księdza w dniu chrztu.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

     – osoby poniżej 16 roku życia;

     – osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania;

     – osoby niewierzące lub innej religii;

     – osoby połączone tylko kontraktem cywilnym lub żyjące w

       konkubinacie.

  • Jeśli rodzice nie są naszymi parafianami, to muszą dostarczyć z parafii swego zamieszkania pozwolenie na udzielenie chrztu dziecku.

W dniu chrztu o godz. 10.45 w zakrystii kościoła ma miejsce podpisanie aktu chrztu przez rodziców i chrzestnych i uzupełnienie dokumentów.

Do obrzędów wyjaśniających rodzice przynoszą świecę chrzcielną i białą szatę, które zakupują we własnym zakresie.