Podwórkowe Kółko Różańcowe

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.00.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie: od maja do października włączają się w procesję Eucharystyczną, a od października do maja współprowadzą nabożeństwo Eucharystyczne.