Odnowa w Duchu Świętym – Źródło nadziei

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19 w Sali na chórze.