Historia

przełom lat 70. i 80 XX w. – ks. Mieczysław Stefaniuk, proboszcz parafii św. Rocha w Jazgarzewie podejmuje inicjatywę utworzenia punktu katechetycznego i parafii w Żabieńcu

wiosna 1982 r. – wstępne pozwolenie władz państwowych na budowę kaplicy w Żabieńcu

31 maja 1982 r. – powierzenie ks. Stanisławowi Baranowskiemu, wikariuszowi z parafii w Jazgarzewie, utworzenia parafii i budowy kaplicy

15 lipca 1982 r. – pierwsza Msza Święta polowa na posesji pp. Sikorów: Janiny i Zbigniewa (później pierwszy kościelny)

sierpień 1982 r. – budowa kaplicy w miejscu stodoły na terenie zakupionym od pp. Świetlików

26 sierpnia 1982 r. – pierwsza Msza Święta w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej

26 września 1982 r. – poświęcenie kaplicy przez bpa Władysława Miziołka

maj 1983 r. – pierwsza uroczystość I Komunii Świętej dla 30 dzieci

sierpień-wrzesień 1983 r. – budowa domu parafialnego w miejscu obory-stajni

26 września 1983 r. – poświęcenie domu parafialnego przez bpa Władysława Miziołka

19 czerwca 1984 r. – ks. Mieczysław Stefaniuk składa oficjalnie w Kurii prośbę o nadanie kaplicy w Żabieńcu tytułu błogosławionej Jadwigi Królowej

25 czerwca 1984 r. – Józef kard. Glemp, Prymas Polski eryguje kaplicę rektorską i mianuje ks. Stanisława Baranowskiego (z dniem 1 lipca 1984 r.)  rektorem ośrodka duszpasterskiego w Żabieńcu (rektorat utworzyły: z parafii macierzystej św. Rocha w Jazgarzewie – Żabiniec-Osiedle, Żabieniec-Ośrodek Rybacki i część Stefanowa, z parafii św. Anny w Piasecznie – Siedliska, z parafii Matki Boskiej Anielskiej w Skolimowie – Jastrzębie Stare i druga część Stefanowa)

czerwiec 1984 r. – zelatorką Koła Żywego Różańca w Żabieńcu zostaje p. Zofia Saruga (zastępuje p. Bronisławę Bińkowską)

8 września 1984 r. – ks. Stanisław Baranowski zostaje wprowadzony na urząd rektora

20 listopada 1984 r. – pierwsze bierzmowanie; Józef kard. Glemp, Prymas Polski udziela go 79 osobom oraz poświęca stacje Drogi Krzyżowej, a także obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i bł. Królowej Jadwigi

14 września 1987 r. – poświęcenie nowego tabernakulum przez bpa Mariana Dusia

15 lutego 1988 r. – Józef kard. Glemp, Prymas Polski eryguje, z dniem 28 lutego, parafię bł. Jadwigi Królowej i mianuje ks. Stanisława Baranowskiego pierwszym proboszczem

2 maja 1988 r. – korekta granic parafii (odłączenie części wsi Jastrzębie Stare do parafii w Skolimowie)

14 maja 1989 r. – pierwsza wizytacja kanoniczna parafii dokonana przez bpa Stanisława Kędziorę

1 grudnia 1990 r. – konsekracja dzwonów „Maryja” i „Święty Stanisław” przez bpa Kazimierza Romaniuka

1990-1997 – budowa plebanii wg projektu arch. Barbary Krystosik

20-27 września 1992 r. – pierwsze misje parafialne prowadzone przez oo. redemptorystów

17 lipca 1993 r. – wmurowanie kamienia węgielnego przez bpa Mariana Dusia (kościół wznoszony wg projektu arch. Feliksa Dzierżanowskiego)

26 lipca 1994 r. – powstaje w parafii Prezydium Legionu Maryi pw. Matki Bożej Pięknej Miłości (pierwszymi władzami zostają: prezydentem p. Kazimiera Rososzczuk, wiceprezydentem p. Genowefa Kostarska, sekretarzem p. Ryszarda Bukowska, skarbnikiem p. Zuzanna Świetlik)

luty 1996 r. – zelatorką Koła Żywego Różańca w Siedliskach zostaje p. Anna Dworakowska (zastępuje zmarłą tragicznie 28.08.1995 r. p. Genowefę Kostarską)

4 grudnia 1997 r. – pobłogosławienie kościoła przez Józefa kard. Glempa i bpa Mariana Dusia

14 czerwca 1998 r. – Msza Święta prymicyjna parafianina z Siedlisk o. Maksymiliana Stępnia, paulina

24 grudnia 1998 r. – Józef kard. Glemp odznacza ks. Stanisława Baranowskiego przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, przez co przysługuje mu tytuł kanonika

30-31 maja 1999 r. – nawiedzenie parafii przez peregrynujący po archidiecezji warszawskiej obraz Jezusa Miłosiernego

20 czerwca 2004 r. – dla dzieci powstaje Podwórkowe Kółko Różańcowe pw. Matki Bożej Fatimskiej

11-18 września 2005 r. – drugie misje parafialne prowadzone przez księży pallotynów

1 grudnia 2005 r. – zelatorką Koła Żywego Różańca w Stefanowie zostaje p. Barbara Czaplarska (zastąpiła p. Jadwigę Sosnowską, która w 1964 r. przejęła tę funkcję od p. Henryki Lebek)

3 grudnia 2005 r. – Koła Różańcowe parafii otrzymują swoich patronów: Siedliska – św. Maksymiliana Marię Kolbego, Stefanów – Jana Pawła II, Żabieniec – św. Jadwigę Królową

kwiecień 2006 r. – zelatorką Koła Żywego Różańca w Żabieńcu św. Jadwigi Królowej zostaje p. Grażyna Nieleszczuk

22 lipca 2007 r. – pożegnanie przechodzącego na emeryturę ks. kanonika Stanisława Baranowskiego, który zostaje rezydentem w parafii

29 lipca 2007 r. – rozpoczęcie posługi przez drugiego proboszcza ks. Wojciecha Jędrysiaka

29 lutego 2008 r. – powstanie Grupy biblijnej

8 marca 2009 r. – rozpoczęcie działalności parafialnej Caritas

14 marca 2009 r. – nowy wystrój ściany głównej prezbiterium

wrzesień 2009 r. – rozpoczęcie kultu św. o. Pio

9 maja 2010 r. – poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej i tablicy ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

30 kwietnia 2014 r. – zmarł ks. kanonik Stanisław Baranowski (pogrzeb 9 maja, pochowany na cm. parafialnym w Radziejowicach)

16-17 października 2014 r. – nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej peregrynującego po parafiach całej Polski

22-27 listopada 2015 r. – trzecie misje parafialne prowadzone przez oo. sercanów, zakończone poświęceniem rodzin parafii Najświętszemu Sercu Jezusa

25 czerwca 2017 r. – pożegnanie ks. Wojciecha Jędrysiaka (został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Mrokowie)

29 czerwca 2017 r. – rozpoczęcie posługi przez trzeciego proboszcza, ks. Jarosława Stolarczyka

13 maja 2018 r. – powstanie Koła Różańca rodziców modlących się za dzieci; patronami zostają święci Hiacynta i Franciszek Marto, a założycielką i pierwszą zelatorką zostaje p. Ewa Gros

10 czerwca 2018 r. – ks. Mieczysław Stefaniuk, były proboszcz z Jazgarzewa i inicjator powstania naszej parafii, przewodniczy Mszy Świętej odpustowej ku czci św. Jadwigi Królowej

18 marca 2019 r. – rozpoczęcie cyklu spotkań zw. Seminarium Odnowy Wiary prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

20-22 września 2019 r. – Szkoła Nowej Ewangelizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki prowadzi kurs Nowe Życie

9 grudnia 2019 r. – rozpoczęcie spotkań Środowiska Nowej Ewangelizacji

20 września 2020 r. – wprowadzenie relikwii św. o. Pio

5 czerwca 2021 r. – zelatorką Koła Żywego Różańca św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedliskach zostaje p. Ewa Czerwińska

29 lipca 2021 r. – zamontowanie tablic na wota dla Matki Bożej i św. o. Pio

8 września 2021 r. – parafia została obdarowana drugim, nowym obrazem swojej patronki

21 września 2021 r. – na filarze pod chórem zostaje umieszczona figura św. Antoniego z Padwy, jako opiekuna podopiecznych parafialnej Caritas

29 listopada 2021 r. – na filarze pod chórem zostaje umieszczona figura św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jako wotum za Rok św. Józefa w Kościele powszechnym.

25 września-2 października 2022 r. – czwarte misje parafialne prowadzone prze oo. paulinów, zakończone aktem osobistego oddania Matce Bożej. Przygotowały wspólnotę do konsekracji kościoła.

4 grudnia 2022 r. – Kazimierz kard. Nycz, podczas Mszy Świętej o godz. 12, konsekruje kościół i ołtarz; z tej okazji inicjator powstania naszej parafii ks. Mieczysław Stefaniuk ofiarowuje relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

15 maja 2023 r. – oficjalne zatwierdzenie grupy Odnowy w Duchu Świętym “Źródło nadziei”.

5 sierpnia 2023 r. – zelatorem Koła Żywego Różańca w Żabieńcu św. Jadwigi Królowej zostaje p. Antoni Mikulski.

25 grudnia 2023 r. – podczas Pasterki następuje uroczyste zawieszenie kopii krzyża wawelskiego poświęconej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września.