Msza Wigilii Paschalnej Niedzieli Zmartwychwstania 2020 r.

Niech Światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.