Msza Wigilii Paschalnej Niedzieli Zmartwychwstania

Niech Światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.