Różaniec rodziców za dzieci

W chwili obecnej istnieje w parafii jedna Róża rodziców modlących się za dzieci. Osoby pragnące włączyć się w to dzieło proszone są o kontakt z księdzem proboszczem.