odwiedziny chorych i sakrament namaszczenia

Odwiedzanie osób chorych i starszych, aby udzielić im sakramentów ma miejsce w pierwsze piątki miesiąca oraz w soboty przed ostatnią niedzielą Adwentu i Wielkiego Postu.

W nagłych przypadkach proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny: 22 757 01 03.