Grupa biblijna

Celem spotkań grupy jest coraz lepsze poznanie i umiłowanie Słowa Bożego. Polegają na wspólnej lekturze Pisma Świętego, do którego komentarza udziela teolog-biblista.

W roku 2022/2023 przeczytaliśmy w ten sposób Dzieje Apostolskie i zaczęliśmy studiować listy św. Pawła Apostoła.

W bieżącym roku szkolnym mamy przerwę w spotkaniach z powodu choroby prowadzącej. Po jej powrocie do zdrowia podejmiemy lekturę Listu do Galatów.