Kółka Żywego Różańca

Spotkania członków trzech Kółek Różańcowych w 1. sobotę miesiąca o godz. 16.15 w kościele.