Dziś 38 rocznica pierwszej Mszy Świętej w Kaplicy.